За Наградите Регламент График Категории Жури Номиниране Кандидати и победители Церемония Партньори
Галина Софрониева
Галина Софрониева е директор "Човешки ресурси" на Vivacom от януари 2016 година. Отговаря за правилното прилагане стратегията по управление и развитие на човешките ресурси в съответствие с бизнес стратегията на компанията. Управлява процеси по планиране, организиране и внедряване на корпоративните проекти за развитие на човешките ресурси в компанията - подбор, организационно развитие и преструктуриране, оценка на представяне, обучения, възнаграждения и придобивки, здравословни и безопасни условия на труд, взаимоотношения със социалните партньори, работодателска марка и работна среда.

Удостоена е с приза за HR мениджър/директор за 2018 г. на БАУХ.

Галина Софрониева има магистърска степен от Висшия Икономически Институт (понастоящем УНСС) София, специалност „Икономика на труда“, както и MBA диплома по Mениджмънт на предприятия в мрежа от Висшето национално училище на пощите и телекомуникациите в Париж, Франция, със специализация Стратегически маркетинг.


©2022 bapm.bg. Всички права запазени.