За Наградите Регламент График Категории Жури Номиниране Кандидати и победители Церемония Партньори
Зорница Янкова
Завършила съм Трудова и организационна психология в СУ “Климент Охридски”. Имам близо 20 годишен опит в областта на управлението на Човешки Ресурси в различни роли, с развиваща се комплексност, в компании като ОМВ, Мелексис, Autodesk, Аурубис. Присъединих се към екипа на НР през 2011 година като Мениджър Човешки Ресурси, и постепенно разширих отговорността си до над 4500 служители и близо 2500 контрактори. В последващите години съм заемала и множество допълнителни различни роли, и съм управлявала машабни проекти свързани с разделяния, сливания и последващи организационни трансформации. От началото на 2018 г заемам ролята директор "Трудово-правни отношения и регулаторни процеси" за Европейското икономическо пространство, където поех проекти и процеси, на европейско и глобално ниво. Единият е свързан с въвеждането на новите регулации за Защита на личните данни в Европейския съюз, в частност управление на ролята на ЧР. Занимавам се и с взаимоотношенията ни и преговорите ни с представителите на работниците и служителите,които са част от Европейският Работнически Съвет. Работя и по проекти за реорганизации и трансформации в различни държави в региона.

Постоянното ми професионално развитие е важно за мен. Участвам в международни организации като Society for Human Resources Management, Northern California Human Resources Association, на които съм член от 2005 г. Сертифицирана съм като Senior Professional in Human Resources от HRCI през 2005, и съм последователно ресертифицирана през 2008, 2011 и 2014 и 2017 година. Предстои ми нова ресертификация през януари 2020 година. Имам интерес в проекти за трансформации и управление на промяната, развитието на хората, менторинг и повишаване на ефективността на процесите.


©2022 bapm.bg. Всички права запазени.