English
За Наградите Регламент График Категории Жури Номиниране Кандидати и победители Церемония Партньори

 

В конкурса могат да участват само членове на Българска асоциация за управление на хора.

Ако желаете да предложите ваши колеги, партньори и др. да участват в конкурса, можете да ги номинирате*, като използвате номинационната онлайн форма, по-долу на тази страница.

След това номинираният от вас ще получи стандартен формуляр, с който реално да кандидатства. Крайният срок за цялата процедура по номиниране и кандидатстване е 10 декември 2019 г.

Документът, с който се кандидатства, е формулярът, описан по-горе. Той е в обем три страници и НЕ касае представянето на доказателствена част на този етап на конкурса! Това, което кандидатът трябва да направи, е да попълни страниците със свободен текст, в който изброява или разказва за проекта - направеното, наученото, постигнатите резултати и влиянието им върху организацията и хората в нея.

*Анонимността ви като номиниращ е гарантирана. След получаване на номинация наш представител ще се свърже с номинирания, за да уточни дали приема или не, да участва в конкурса.НОМИНАЦИИТЕ СА ЗАТВОРЕНИ!©2022 bapm.bg. Всички права запазени.