English
За Наградите Регламент График Категории Жури Номиниране Кандидати и победители Церемония Партньори

 

Фази на протичане на конкурса

•    Фаза 1 – Кандидатстване

По време на тази фаза ще бъдат събирани кандидатури за награда във всяка категория. Всяка подадена кандидатура трябва да съдържа стандартен формуляр, който бива изпратен на съответния кандидат по имейл веднага след получаване на (само)номинация през онлайн формата на сайта на конкурса ТУК

Период: 5 ноември – 10 декември 2019 г.

•    Фаза 2 – Оценка по критериите за съответствие на Регламента

Провежда се от офиса на БАУХ и оценява спазването на срока за изпращане на кандидатурата и на описаните във формуляра за кандидатстване условия за подготвянето й.

Период: 11
 декември – 13 декември 2019 г.


•    Фаза 3 – Оценка на кандидатурите по съответните критерии за категорията

Осъществява се от журито на база на изпратения формуляр за кандидатстване и на база среща/телефонно интервю с кандидата. Оценката се прави според утвърдените показатели/критерии за всяка категория. Детайлна информация за процеса на оценка вижте ТУК

Период: 14 декември 2019 г. – 26 януари 2020 г.Победителите ще бъдат обявени на специална церемония през януари 2020 г.©2022 bapm.bg. Всички права запазени.